vineri, 10 februarie 2017

OUG 13/2017 NU A FOST NICI O CLIPĂ ÎN VIGOARE!?!


A fost sau n-a fost OUG 13/2017 în vigoare?!?


Ei bine, am să zic din start că eu cred (de fapt, sunt convinsă, până mă va convinge un jurist cu legea în faţă) că NU, OUG 13/2017 nu a fost nici o clipă în vigoare, potrivit Constituţiei României şi în baza a două legi: Legea privind normele de tehnică legislativă şi Legea de abilitare a guvernului de a emite ordonanţe. Pentru că OUG 13/2017 NU a fost depusă la Parlament pentru dezbatere (şi aprobare), un lucru cerut în mod expres de toate cele trei acte normative menţionate.

Să le luăm pe rând:


ACTUALIZARE: Am vorbit între timp cu un renumit domn judecător, care mi-a atras atenţia asupra faptului că OUG 13 apare, totuşi, înregistrată la Senat, sub nr.b18 (adresa nr.E17/31/01/2017; caută aici). Rămân, totuşi, unele dubii şi întrebări:

- având în vedere orele târzii la care au avut loc procedurile, cine, oare, era la Senat, ca să înregistreze OUG, după 12 noaptea, înainte de publicarea în Monitorul Oficial?

- de ce OUG 13 nu apare, totuşi, pe lista proiectelor de lege şi propuneri legislative primite de Senat pentru dezbatere şi adoptare (de aici)? 

- rămâne problema depăşirii competenţei (legea de abilitare nu abilitează guvernul să adopte ordonanţe în domeniul penal)

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, Art. 115, Al. 5 (Delegarea legislativă):

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare NUMAI după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).NOTĂ: a se observa cuvântul NUMAI,  care implică faptul că o OUG NU intră în vigoare dacă NU e depusă spre dezbatere în parlament.

2. LEGEA 24/2000, actualizată, Art. 12, Al. 2:
"Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, SUB CONDIŢIA DEPUNERII LOR PREALABILE LA CAMERA COMPETENTĂ SĂ FIE SESIZATĂ, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară."

NOTĂ:  Din sintagma sub condiţia depunerii lor prealabile se înţelege că, pentru a intra în vigoare, o OUG trebuie depusă la parlament înainte de publicarea sa în Monitorul Oficial. După depunere se publică în Monitor, apoi intră în vigoare de la data publicării.

"În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 VOR FI ÎNAINTATE SPRE APROBARE PARLAMENTULUI, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2017 [adică până la 1 feb 2017, nota mea]. NERESPECTAREA TERMENULUI ATRAGE ÎNCETAREA EFECTELOR ORDONANŢEI.

OBSERVAŢIE: Această lege stipulează la art. 1 domeniile în care guvernul poate emite ordonanţe de urgenţă. Printre acestea NU se numără domeniul penal.

NOTE:
1. Al. 3 din Art. 115 al Constituţiei stipulează că "Dacă legea de abilitare o cere [adică Legea 4/2017, nota mea], ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei".
2. Observăm, deci, că, conform Legii de abilitare, art. 2, este necesară aprobarea parlamentului pentru ordonanţele guvernului. Mai mult încă, înaintarea acestora către parlament trebuie făcută înainte de prima sa sesiune ordinară (înainte de 1 feb. 2017). Dacă acest lucru nu se întâmplă, ordonanţa respectivă îşi încetează efectele.

REZUMAT: pentru a intra în vigoare şi a produce efecte, OUG 13/2017 trebuia înaintată parlamentului înainte de publicarea în Monitorul Oficial (pentru intrarea în vigoare a unor prevederi la publicare  - art. II al OUG 13) şi înainte de prima sesiune ordinară a parlamentului (pentru prevederile ordonanţei ce urmau a intra în vigoare la 10 zile de la data publicării - art. I al ordonanţei).  

Or, ACESTE LUCRURI NU S-AU ÎNTÂMPLAT! OUG 13 /2017 nu a fost înaintată spre dezbatere până acum nici unei camere a Parlamentului înainte de publicarea în Monitorul Oficial, condiţie necesară pentru ca prevederile art. II să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Cât priveşte prevederile art. I, ce urmau să intre în vigoare la 10 zile de la publicare, acestea nu produc efecte, deoarece OUG 13 nu a fost înaintată Parlamentului în termen (până la 1 feb 2017), ea nefiind depusă la nici o Cameră până în momentul de faţă. 

CONCLUZIA: Conform celor de mai sus, OUG 13/2017 ESTE NULĂ DE DREPT, potrivit legislaţiei în vigoare.


Iată şi dovezile că OUG 13/2017 nu a fost înaintată nici unei Camere a Parlamentului:

CAMERA DEPUTAŢILOR (vezi şi lista iniţiativelor legislative aici)

OUG 13 nu apare în căutare la actele depuse spre dezbatere la Camera deputaţilor
Captură de ecran de pe site-ul Camerei Deputaţilor, la 10 feb. 2017
Acte depuse spre dezbatere la Senat la 1 feb. 2017
Captură de ecran de pe site-ul Senatului, la 10 feb. 2017 
Acte depuse spre dezbatere la Senat până la 16 ian. 2017
Captură de ecran de pe site-ul Senatului, la 10 feb. 2017Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu