marți, 18 septembrie 2012

Grupul de Rezistență din PNȚCD se pronunță împotriva imposturii lui Pavelescu

________________________________________________________________________
Because lately a famous political "hiker" has been fluttering PNŢCD's name on TV, claiming he represents it and sealing agreements to the right and to the left (particularly to the "right") on behalf of the party, and because, as some of you already know and some others are learning this just now, PNŢCD has a special place in my heart, I hereunder present you a press release of the common members of PNŢCD, who do NOT feel represented by the impostor Aurelian Pavelescu.
_______________________________________________________________________

Pentru că în ultimul timp un celebru "excursionist" politic tot flutură numele PNȚCD pe la televizor, pretinzând că îl reprezintă și parafând înțelegeri în dreapta și-n stânga (dar mai ales în "dreapta") în numele acestuia, și pentru că, așa cum unii dintre voi știți iar alții află acum, PNȚCD este partidul meu de suflet, vă prezint mai jos un comunicat al membrilor de rând din PNȚCD, care NU se simt reprezentați de impostorul Aurelian Pavelescu.

COMUNICAT: Grupul de Rezistență din PNȚCD se pronunță împotriva imposturii lui Pavelescu

Asistând la recentele acțiuni de constituire a unei alianțe așa-zis de centru-dreapta, alcătuită din PDL și sateliții săi, constatăm cu uimire că dl. Aurelian Pavelescu, un personaj public periferic, ce a parcurs în cariera sa spectrul politic românesc aproape în întregime, se erijează în reprezentantul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, târând numele acestui partid istoric în derizoriul unei lupte între diverse grupuri de interese, cu care PNȚCD nu are nici o legătură.

De aceea, noi, Grupul de Rezistență din PNȚCD, alături de imensa majoritate a membrilor partidului, ne vedem obligați a preciza următoarele:


1. Aurelian Pavelescu beneficiază de o inexplicabilă recunoaștere în justiție a unui congres convocat și desfășurat nestatutar și ilegal; ca urmare a acestei “recunoașteri juridice”, dl Pavelescu își proclamă o legitimitate pe care majoritatea membrilor PNȚCD nu o recunosc și nu au recunoscut-o vreodată.

2. Situația juridică a partidului este încă neclară, și toți președinții de facto sau de jure ai partidului sunt actualmente contestați în justiție; prin urmare, recunoașterea legală a unuia sau a altuia este, în fapt, provizorie, până la rezolvarea tuturor litigiilor în instanță.

3. Considerăm că tergiversarea proceselor legate de PNȚCD – aflat în această situație de cca 4 ani – constituie o gravă abatere de la principiile democrației, privând partidul nostru, ca întreg, precum și pe membrii acestuia, individual, de drepturi constituționale elementare. Prin urmare, facem apel pe această cale la instituțiile răspunzătoare de judecarea proceselor în care PNȚCD este parte, solicitându-le judecarea cu celeritate a tuturor acestor procese.

4. Apreciem că, dacă legea și dreptatea își vor urma cursul firesc, situația se va reglementa în curând și adevărul va ieși la iveală: Aurelian Pavelescu nu are îndreptățirea morală – și de altfel de nici o altă natură – de a se considera lider al PNȚCD, cu atât mai puțin președinte al acestuia.

Așadar, considerăm de datoria noastră să avertizăm pe toți cei care intenționează să aibă relații oficiale cu PNȚCD că luarea în considerare a dlui Aurelian Pavelescu ca reprezentant al partidului nostru este o eroare care va face ca toate documentele în care domnia sa va apărea ca având această calitate să fie lovite de nulitate.

De asemenea, anunțăm pe această cale constituirea Grupului de Rezistență din PNȚCD, în cadrul căruia invităm toți membrii de bună-credință ai partidului, întru lupta comună împotriva imposturii, întru promovarea adevăratelor valori ale acestui partid istoric: democraţia, morala creştină, patriotismul luminat, dreptatea socială.

Obiectivul principal al acestui grup este reunificarea reală a PNȚCD sub semnul adevăratelor sale valori. La acest obiectiv urgent se adaugă un altul, nu mai puțin important, pe care îl dorim atins cât mai curând posibil: relansarea partidului pe scena politică românească, unde PNȚCD poate și trebuie să se constituie în atât de dorita și necesara alternativă la clasa politică actuală.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Grupul de Rezistență din PNȚCD

http://taranista.wordpress.com/rezistenta-pntcd/

ACTUALIZARE - 16.01.2015:
Invit pe toţi cei interesaţi să citească şi să semneze Apelul pentru Reunificarea PNŢCD (apăsaţi butonul de mai jos şi completaţi formularul, urmând instrucţiunile). Vă mulţumesc!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu